זמני השבת בברלין

זמני השבת הקרובה (פרשת פינחס 27/07/2024)
כניסת שבת: 20:50
יציאת שבת: 22:12