בית הספר היהודי – מרכז הקמפוס היהודי

15 Westfälische Straße, Berlin, Germany