בית ברלין ליובאוויטש – מרכז דוברי רוסית

שליח:
הרב אלישע פבלובסקי
חיוג