מרכז חב”ד לדוברי עברית

שליח:
הרב יוסי אלטבוים

הצטרפו אלינו בסעודות שישי, פעילויות לחגים שיעורים ומפגשים.

חיוג