בית כנסת – מרכז הקהילה היהודית

בבית הכנסת מתקיימות 3 תפילות ביום:

שחרית: בשעה 8:00 בבוקר (בימי ראשון ב- 8:30)
מנחה וערבית: בשקיעה

שבת בבוקר תפילת שחרית ב- 10:00

ניווט
6 Münstersche Straße, Berlin, Germany
מערב ברלין