זמני היום בברלין

יום חמישי, י״ט תמוז ה׳תשפ״ד (25/07/2024)
זריחת החמה
5:16
סזק״ש מג״א
7:52
סזק״ש אדה״ז
9:13
סז״ת גר״א
10:34
חצות היום
13:13
מנחה גדולה
13:53
שקיעת החמה
21:09
צאת הכוכבים
21:56
זמני השבת הקרובה (פרשת פינחס 27/07/2024)
כניסת שבת
20:50
יציאת שבת
22:12